Proff
Proff

Lan-Com A/S

CVR-nr14416285
AdresseHassellunden 7, 2765 Smørum

Lan-Com A/S er i dag et projekt/udviklings/ systemhus med speciale i netværkskabling. Lan-Com er pt Danmarks største special udbyder af IT kabling. Vores sortiment spænder lige fra færdige kabelsystemer (kobber og fiber) til rackskabe, kabelmanagement, patchkabler, strømskinner, kubeløsninger og til testudstyr. Vi har serviceret kræsende forbruger i 30 år og leveret kvalitets produkter til den danske industri lige så længe. Et lille udpluk af referencer Gennem de seneste 10 år har Lan-Com A/S leveret kabelsystemer og Rackskabe til nogle af de største og mest præstige fyldte virksomheder i Danmark. Lars Jakobsen Syddansk Universitet SDU; ” Vi har nu fået to sendinger special customized patchkabler fra Lan-Com og det fungerer bare”, siger Lars Jakobsen fra SDU. ”Jeg ved ikke hvor meget tid vi har sparet, men det er meget - og resultatet når vi har patchet op er bare flot”, fortsætter Lars Jakobsen. Produktet er så godt at vi har anbefalet Lan-Com til vores søster firma UCL Lillebælt, som også benytter sig af dette produk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.0089.6005.4225.4957.495
Personaleomkostninger-3.879-4.055-4.012-3.196-2.859
Afskrivninger-176-194-231-259-235
Kapacitetsomkostninger0-55000
Primært resultat2.9535.2961.1792.0404.401
Finansielle indtægter80551076681
Finansielle udgifter-43-17-8-41-94
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto36379925-13
Ordinært resultat2.9895.3331.2782.0654.388
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9895.3331.2782.0654.388
Skat af årets resultat-663-1.180-292-470-925
Årets resultat2.3264.1539851.5943.463

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger123266103140
Andre anlæg og driftsmidler168261533661605
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt180293599764744
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver44444
Finansielle anlægsaktiver i alt44444
Anlægsaktiver i alt183297603768748
Varebeholdninger12.96810.7627.3476.5956.187
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.7143.3766.3971.9464.164
Tilgodehavender hos nærtstående parter4742.2932.2421.9541.791
Andre tilgodehavender564021112
Værdipapirer00000
Likvide midler4741.7911.7565463.251
Omsætningsaktiver i alt18.68618.26217.76411.06315.406
Status balance18.87018.55818.36711.83116.154
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.8729.5467.3938.4077.813
Udbytte6.0002.0002.0001.0003.400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.37212.0469.8939.90711.713
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.37212.0469.8939.90711.713
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0000142
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003551230
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00355123142
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6791.1992974801.179
Varekreditorer4.0122.3821.887101751
Anden gæld1.8072.9315.9351.2202.369
Kortfristet gæld i alt6.4986.5128.1191.8014.299
Passiver i alt18.87018.55818.36711.83116.154

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte78886
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lan-Com A/S

CVR-nr 14416285

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lan-Com A/S

CVR-nr: 14416285

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7029837

Firmaets links


Certificeringer

Børsen GAZELLE 2 År i Træk
Børsen GAZELLE 2 År i Træk
FN's Verdensmål
FN's Verdensmål
Højeste Kreditværdighed Bronze
Højeste Kreditværdighed Bronze

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Lan-Com A/S

CVR-nr: 14416285

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger