Proff
Proff
Annonce

LALANDIA A/S

CVR-nr27084303
AdresseLalandia Centret 1, 4970 Rødby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning222.194207.681126.405106.125183.248
Vareforbrug103.86697.88567.20458.30688.396
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste144.090129.009113.40280.721107.008
Personaleomkostninger-94.206-85.959-71.506-66.373-74.422
Afskrivninger-14.907-13.560-13.877-12.885-12.859
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat34.97729.49028.0201.46319.727
Finansielle indtægter3.4273.2182.797303209
Finansielle udgifter-4.982-3.228-4.612-935-639
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.554-9-1.815-632-430
Ordinært resultat33.42229.48126.20583119.297
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat33.42229.48126.20583119.297
Skat af årets resultat-7.385-6.473-5.764-315-4.192
Årets resultat26.03723.00720.44051615.105

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1406000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt14061.0221.752423
Grunde og bygninger215.264209.444214.589225.271219.561
Andre anlæg og driftsmidler10.1109.35210.08311.41011.835
Øvrige materielle anlægsaktiver4.6804.7708135731.548
Materielle anlægsaktiver i alt230.054223.566225.485237.255232.943
Kapitalandele383838380
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt383838380
Anlægsaktiver i alt230.093224.010226.545239.044233.367
Varebeholdninger12.30710.7578.1568.9639.894
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.0706.5262.5832.4865.066
Tilgodehavender hos nærtstående parter97.189164.960163.88461.81314.821
Andre tilgodehavender4.8481.8061.4491.606673
Værdipapirer00000
Likvide midler5.7974.8311.4661.1665.494
Omsætningsaktiver i alt130.314190.552183.85377.66236.986
Status balance360.407414.562410.398316.706270.352
Selskabskapital9.8009.8009.8009.8009.800
Overført resultat67.37671.338123.331102.891102.375
Udbytte30.00075.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel107.176156.138133.131112.691112.175
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt107.176156.138133.131112.691112.175
Udskudt skat00000
Hensættelse18.13518.86016.44413.99316.305
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter147.383155.276164.206118.61080.259
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.2473.2473.1803.2171.124
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt150.630158.523167.387121.82681.383
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.4480007.969
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0007.0410
Selskabsskat1.6024.1635.9742.6274.898
Varekreditorer17.64117.54210.1477.74012.799
Anden gæld53.77459.33577.31550.78734.823
Kortfristet gæld i alt84.46681.04193.43668.19660.489
Passiver i alt360.407414.562410.398316.706270.352

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte199200161169182
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LALANDIA A/S

CVR-nr 27084303

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LALANDIA A/S

CVR-nr: 27084303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LALANDIA A/S

CVR-nr: 27084303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger