Proff
Proff

La Cour & Faber A/S

CVR-nr10081440
AdresseNavervænget 5, 4000 Roskilde

La Cour & Faber i dag
I dag er La Cour & Faber en moderne servicevirksomhed, som på alle fronter matcher de krav, der stilles til en effektiv og innovativ handels- & grossistvirksomhed.

Over 50 år efter grundlæggelsen af La Cour & Faber, er BÖHLER (voestalpine HPM International) stadig firmaets hovedleverandør. Dernæst kommer SSAB, hvor især sejhærdningsstål er blevet en betydelig del af vores varesortiment.

Paletten af stål har – generelt set – gennem årene ændret sig betydeligt henimod færre, men bedre stålkvaliteter. Vi har i dag den største savekapacitet og formentlig også det største lager inden for vores felt.

Med mange års nære relationer til få, men store globale udbydere af stål på højt niveau er vi sikre på, at La Cour & Faber til stadighed vil være en toneangivende aktør på markedet. – Også for de kommende generationer.

Som stålleverandør repræsenterer vores produktprogram et bredt udsnit af specialstål til forskellige brancher. Fra værktøjsstål og konstruktionsstål til metalindustrien, rustfast stål til fødevareindustrien, til sejhærdede plader og pulvermetallurgisk fremstillet hurtigstål til for eksempel luft- og rumfartsindustrien. Vi leverer dag til dag fra vores lager i Roskilde eller inden for et par dage direkte fra centrallagre i Europa. Specialfremstillede emner leveres inden for en aftalt tidsramme. Hurtigt, præcist og til særdeles konkurrencedygtige priser.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.319

4.264

3.771

3.880

4.227

Personaleomkostninger

-3.196

-2.831

-2.946

-3.048

-2.931

Afskrivninger

-53

-89

-71

-81

-130

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

2.070

1.344

754

751

1.166

Finansielle indtægter

31

25

30

27

23

Finansielle udgifter

-64

-69

-36

-46

-45

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-34

-44

-6

-19

-22

Ordinært resultat

2.036

1.300

747

732

1.144

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.036

1.300

747

732

1.144

Skat af årets resultat

-451

-291

-167

-163

-268

Årets resultat

1.585

1.009

580

569

876

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

120

Andre anlæg og driftsmidler

148

201

291

212

187

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

148

201

291

212

308

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

30

30

30

30

30

Finansielle anlægsaktiver i alt

30

30

30

30

30

Anlægsaktiver i alt

178

231

321

242

338

Varebeholdninger

4.264

3.874

3.082

3.219

3.417

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5.630

3.322

4.560

1.940

2.115

Tilgodehavender hos nærtstående parter

440

411

362

423

422

Andre tilgodehavender

108

150

16

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.921

1.254

1.633

4.402

1.885

Omsætningsaktiver i alt

12.419

9.044

9.702

10.130

7.968

Status balance

12.597

9.276

10.023

10.372

8.306

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

3.493

3.308

3.150

3.069

3.001

Udbytte

1.400

850

500

500

650

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.393

4.658

4.150

4.069

4.151

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.393

4.658

4.150

4.069

4.151

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

7

14

27

31

23

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

28

10

0

307

1

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

10

8

1

1

0

Selskabsskat

619

282

219

278

283

Varekreditorer

3.155

2.438

3.518

2.655

2.396

Anden gæld

3.385

1.865

2.108

3.031

1.452

Kortfristet gæld i alt

7.196

4.603

5.846

6.272

4.132

Passiver i alt

12.597

9.276

10.023

10.372

8.306

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte

6

6

6

6

6

Hent gratis årsrapporter

La Cour & Faber A/S

CVR-nr 10081440

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

La Cour & Faber A/S

CVR-nr: 10081440

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7039197


Certificeringer

Responsible Consumption & Production
Responsible Consumption & Production
Affordable & Clean Energy
Affordable & Clean Energy
Industry, Innovation & Infrastucture
Industry, Innovation & Infrastucture

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

La Cour & Faber A/S

CVR-nr: 10081440

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger