Proff
Proff
Annonce
Annonce

KUEHNE + NAGEL A/S

CVR-nr39604418
AdresseBredebjergvej 1, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

4.304.574

2.992.742

2.008.690

1.857.763

1.836.851

Vareforbrug

3.811.347

2.548.419

1.809.026

1.642.611

1.623.012

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

493.376

444.471

207.009

222.800

214.169

Personaleomkostninger

-203.438

-188.616

-151.189

-161.948

-157.100

Afskrivninger

-31.571

-25.346

-24.807

-23.782

-10.321

Kapacitetsomkostninger

0

0

-388

-772

0

Primært resultat

258.367

230.509

30.625

36.298

46.748

Finansielle indtægter

5.657

2.751

3.741

489

1.509

Finansielle udgifter

-7.479

-3.731

-3.491

-1.503

-2.743

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-1.822

-980

250

-1.014

-1.234

Ordinært resultat

256.545

229.529

30.875

35.284

45.514

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

256.545

229.529

30.875

35.284

45.514

Skat af årets resultat

-58.812

-52.527

-10.601

-9.990

-12.130

Årets resultat

197.733

177.002

20.274

25.294

33.384

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

17.488

26.242

34.996

43.750

52.504

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

17.488

26.242

34.996

43.750

52.504

Grunde og bygninger

15.696

19.770

21.166

28.430

2.232

Andre anlæg og driftsmidler

4.330

3.199

3.247

3.789

4.468

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

20.026

22.969

24.413

32.219

6.700

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

6.474

5.985

4.883

5.644

7.542

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.474

5.985

4.883

5.644

7.542

Anlægsaktiver i alt

43.988

55.196

64.292

81.613

66.746

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

519.375

486.052

280.434

255.201

250.895

Tilgodehavender hos nærtstående parter

29.785

26.602

6.753

2.691

0

Andre tilgodehavender

14.832

132

1.036

271

248

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.512

81.316

1.850

281

31.199

Omsætningsaktiver i alt

725.906

710.747

351.613

294.737

325.099

Status balance

769.894

765.943

415.905

376.350

391.845

Selskabskapital

5.001

5.001

5.001

5.001

5.001

Overført resultat

4.190

16.265

32.111

42.634

50.137

Udbytte

209.808

192.848

30.796

32.797

41.460

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

218.999

214.114

67.908

80.432

96.598

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

218.999

214.114

67.908

80.432

96.598

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

751

264

0

194

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

4.398

8.302

10.074

19.630

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

4.398

8.302

10.074

19.630

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

84.697

97.737

53.432

46.424

40.661

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

18.135

0

0

4.902

0

Selskabsskat

0

17.662

2.406

3.565

5.434

Varekreditorer

378.302

372.636

220.706

176.690

208.499

Anden gæld

65.363

54.741

61.115

44.707

40.459

Kortfristet gæld i alt

546.497

542.776

337.659

276.288

295.053

Passiver i alt

769.894

765.943

415.905

376.350

391.845

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

297

276

270

280

272

Hent gratis årsrapporter

KUEHNE + NAGEL A/S

CVR-nr 39604418

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KUEHNE + NAGEL A/S

CVR-nr: 39604418

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KUEHNE + NAGEL A/S

CVR-nr: 39604418

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger