Proff
Proff

KT Erhvervsbyg A/S

CVR-nr31347327
AdresseRyttervangen 18, 7323 Give

KT Erhvervsbyg A/S vil være en af markedets mest foretrukne samarbejdspartnere indenfor erhvervsbyggeri og derfor det naturlige valg i forbindelse med nybyggeri og renovering af erhvervsejendomme.
Vi er den nære samarbejdspartner, der skaber tryghed for vore kunder i hele processen – fra idé til aflevering af det færdige projekt.

Vores strategi er simpel. Ligesom vores tankegang. En enkel tilgang er nemlig vores mantra. Af den simple grund, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder – både økonomisk og tidsmæssigt, når vi holder selv de mest komplicerede byggeløsninger helt enkle.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKKDKKDKK
Nettoomsætning

1.041.460

611.199

---
Vareforbrug

902.944

521.097

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

125.747

81.235

70.017

56.395

36.730

Personaleomkostninger

-46.589

-34.639

-25.246

-19.615

-16.814

Afskrivninger

-898

-844

-893

-905

-1.116

Kapacitetsomkostninger

-12.976

-9.150

0

-299

-23

Primært resultat

78.261

45.753

43.873

35.573

18.778

Finansielle indtægter

591

463

962

77

0

Finansielle udgifter

-1.629

-937

-659

-707

-1.001

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-108

-125

373

237

82

Finansielle poster netto

-1.147

-599

676

-393

-920

Ordinært resultat

77.114

45.154

44.554

35.184

17.858

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

77.114

45.154

44.554

35.184

17.858

Skat af årets resultat

-17.114

-10.089

-9.818

-7.751

-3.947

Årets resultat

59.999

35.065

34.736

27.433

13.911

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

920

920

920

925

929

Andre anlæg og driftsmidler

3.183

2.223

2.579

2.247

3.238

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

4.103

3.143

3.499

3.172

4.167

Kapitalandele

2

2

42

2

2

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

2

2

42

2

2

Anlægsaktiver i alt

4.105

3.145

3.541

3.174

4.169

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

212.114

108.625

97.600

80.085

49.320

Tilgodehavender hos nærtstående parter

22.708

35.358

36.848

15.025

3.380

Andre tilgodehavender

8.005

41.989

13.201

16.391

52

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

65.169

18.057

18.130

4.554

6.137

Omsætningsaktiver i alt

307.997

204.031

165.780

116.055

58.888

Status balance

312.102

207.176

169.321

119.230

63.057

Selskabskapital

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overført resultat

97.145

62.145

47.080

36.344

13.911

Udbytte

25.000

20.000

24.000

5.000

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

125.145

85.145

74.080

44.344

16.911

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

125.145

85.145

74.080

44.344

16.911

Udskudt skat

0

5.850

5.098

4.771

1.305

Hensættelse

16.515

8.350

7.598

6.271

2.305

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

465

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

465

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

9.950

9.336

9.492

4.284

4.156

Varekreditorer

147.046

100.828

73.176

56.229

36.369

Anden gæld

13.446

3.516

4.975

7.636

3.317

Kortfristet gæld i alt

170.442

113.680

87.643

68.149

43.841

Passiver i alt

312.102

207.176

169.321

119.230

63.057

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

66

50

38

29

24

Hent gratis årsrapporter

KT Erhvervsbyg A/S

CVR-nr 31347327

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Profile-7031787


Certificeringer

Certificeret af byggeriets kvalitetskontrolCertificeret af byggeriets kvalitetskontrol
AAA KreditværdighedAAA Kreditværdighed
Vi overholder Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljøVi overholder Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger