Proff
Proff
Annonce
Annonce

Krisholten ApS

CVR-nr37393649CVRP-nr1021086572
AdresseHindegade 6, 1303 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-295---
Vareforbrug0295000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2870277128120
Personaleomkostninger-606-500-11
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.682-6277128109
Finansielle indtægter591214216
Finansielle udgifter-2-53-11-1-74
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto57-52-1012142
Ordinært resultat2.739-57267140251
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.739-57267140251
Skat af årets resultat-5910-67-43-2
Årets resultat2.148-5720098249

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00660
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00660
Anlægsaktiver i alt00660
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0338511229
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender160011130
Værdipapirer3462883351130
Likvide midler2.8487912714793
Omsætningsaktiver i alt3.210400547383252
Status balance3.210400553389252
Selskabskapital404040400
Overført resultat2.230204320178137
Udbytte12259575755
Øvrige reserver000040
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.392303418274232
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.392303418274232
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3847500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat579067442
Varekreditorer381819194
Anden gæld16332445114
Kortfristet gæld i alt8189713611520
Passiver i alt3.210400553389252

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Krisholten ApS

CVR-nr 37393649

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Krisholten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Krisholten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger