Proff
Proff
Annonce
Annonce

KrisHolten ApS

CVR-nr37393649
AdresseSortedam Dossering 41 A 3 tv, 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning295----
Vareforbrug2950000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste02771281205
Personaleomkostninger-500-11-5
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-62771281090
Finansielle indtægter121421619
Finansielle udgifter-53-11-1-74-25
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-52-1012142-6
Ordinært resultat-57267140251-6
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-57267140251-6
Skat af årets resultat0-67-43-23
Årets resultat-5720098249-3

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele06601.234
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt06601.234
Anlægsaktiver i alt06601.234
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3385112290
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00111309
Værdipapirer28833511300
Likvide midler79127147934
Omsætningsaktiver i alt40054738325213
Status balance4005533892521.247
Selskabskapital40404000
Overført resultat204320178137-17
Udbytte595757550
Øvrige reserver000400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel303418274232-17
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt303418274232-17
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter475001.255
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0674420
Varekreditorer18191948
Anden gæld324451140
Kortfristet gæld i alt97136115201.264
Passiver i alt4005533892521.247

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

KrisHolten ApS

CVR-nr 37393649

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KrisHolten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KrisHolten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger