Proff
Proff
Annonce
Annonce

Krisholten ApS

CVR-nr37393649CVRP-nr1021086572
AdresseSortedam Dossering 41A, 3. tv., 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning

295

----
Vareforbrug

295

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

0

277

128

120

5

Personaleomkostninger

-5

0

0

-11

-5

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-6

277

128

109

0

Finansielle indtægter

1

2

14

216

19

Finansielle udgifter

-53

-11

-1

-74

-25

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-52

-10

12

142

-6

Ordinært resultat

-57

267

140

251

-6

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-57

267

140

251

-6

Skat af årets resultat

0

-67

-43

-2

3

Årets resultat

-57

200

98

249

-3

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

6

6

0

1.234

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

6

6

0

1.234

Anlægsaktiver i alt

0

6

6

0

1.234

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

33

85

112

29

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

11

130

9

Værdipapirer

288

335

113

0

0

Likvide midler

79

127

147

93

4

Omsætningsaktiver i alt

400

547

383

252

13

Status balance

400

553

389

252

1.247

Selskabskapital

40

40

40

0

0

Overført resultat

204

320

178

137

-17

Udbytte

59

57

57

55

0

Øvrige reserver

0

0

0

40

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

303

418

274

232

-17

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

303

418

274

232

-17

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

47

5

0

0

1.255

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

67

44

2

0

Varekreditorer

18

19

19

4

8

Anden gæld

32

44

51

14

0

Kortfristet gæld i alt

97

136

115

20

1.264

Passiver i alt

400

553

389

252

1.247

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

Krisholten ApS

CVR-nr 37393649

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Krisholten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Krisholten ApS

CVR-nr: 37393649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger