Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr33948794
AdresseTorvet 7, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

12.978

12.038

12.546

9.096

8.133

Personaleomkostninger

-12.371

-11.429

-10.741

-9.035

-8.085

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

607

609

1.805

61

49

Finansielle indtægter

15

13

11

7

18

Finansielle udgifter

-23

-22

-16

-8

-7

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-7

-9

-5

-1

11

Ordinært resultat

600

600

1.800

60

60

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

600

600

1.800

60

60

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

600

600

1.800

60

60

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

4.285

3.749

5.413

2.155

1.690

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

209

262

226

131

123

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.833

2.063

2.143

1.083

915

Omsætningsaktiver i alt

7.717

6.286

7.940

3.496

2.795

Status balance

7.717

6.286

7.940

3.496

2.795

Selskabskapital

750

750

750

750

750

Overført resultat

0

0

0

0

0

Udbytte

600

600

1.800

60

60

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.350

1.350

2.550

810

810

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.350

1.350

2.550

810

810

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

4.184

3.013

3.278

1.088

683

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

530

481

256

110

159

Anden gæld

1.653

1.442

1.855

1.487

1.143

Kortfristet gæld i alt

6.367

4.936

5.390

2.686

1.985

Passiver i alt

7.717

6.286

7.940

3.496

2.795

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

18

18

16

14

9

Hent gratis årsrapporter

Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 33948794

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33948794

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33948794

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger