Proff
Proff
Annonce
Annonce

KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER

CVR-nr59607316
AdresseSlotsgården 20 1, 3630 Jægerspris

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning27.43123.73520.51220.53119.827
Vareforbrug14.44213.06810.4918.0908.828
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.50416.26611.86113.61312.203
Personaleomkostninger-7.221-7.525-5.757-5.620-5.510
Afskrivninger-464-375-407-456-497
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.8198.3665.6987.5386.197
Finansielle indtægter5.86724.5517.15621.9046.096
Finansielle udgifter-24.303-161-230-116-13.227
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-18.43624.3916.92621.788-7.131
Ordinært resultat-11.61732.75712.62329.326-935
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-11.61732.75712.62329.326-935
Skat af årets resultat2.203-6.552-1.584-2.6632.778
Årets resultat-9.41426.20511.03926.6631.844

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger130.126130.372130.618130.863131.109
Andre anlæg og driftsmidler1.9671.3521.5701.1621.434
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt132.093131.724132.187132.025132.543
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt132.093131.724132.187132.025132.543
Varebeholdninger578410667528388
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.2370000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.7232.4773.3063.9053.606
Værdipapirer126.139150.254123.791114.91298.251
Likvide midler6.4647.8014.4557.4248.482
Omsætningsaktiver i alt140.228161.057132.332126.930110.851
Status balance272.321292.781264.519258.955243.393
Selskabskapital7.0007.0007.0007.0007.000
Overført resultat105.363119.15396.05890.32480.245
Udbytte00000
Øvrige reserver143.723143.788143.788143.788143.788
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel256.086269.942246.847241.113231.034
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt256.086269.942246.847241.113231.034
Udskudt skat00000
Hensættelse10.37712.5809.9518.3677.904
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter55555
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt55555
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01.92302.2000
Varekreditorer8362.3691.5572.302709
Anden gæld5.0185.9626.1604.9693.742
Kortfristet gæld i alt5.85310.2547.7179.4714.451
Passiver i alt272.321292.781264.519258.955243.393

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1212121212
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER

CVR-nr 59607316

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER

CVR-nr: 59607316

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER

CVR-nr: 59607316

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger