Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under frivillig likvidation

KOMPLEMENTARSELSKABET UGEAVISEN ESBJERG A/S

CVR-nr10000211
AdresseKongensgade 110, 6700 Esbjerg
Del afJFM P/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

6

6

5

5

1

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-6

-6

-5

-5

-1

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-747

19

-32

-6

-1

Finansielle indtægter

5

0

0

23

21

Finansielle udgifter

-1

-1

-2

-5

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.479

-50

53

-20

44

Finansielle poster netto

1.483

-51

52

-3

64

Ordinært resultat

735

-31

20

-9

31

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

735

-31

20

-9

31

Skat af årets resultat

-162

7

-5

2

-15

Årets resultat

573

-25

15

-7

16

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

894

155

180

153

163

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

894

155

180

153

163

Anlægsaktiver i alt

894

155

180

153

163

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

755

Andre tilgodehavender

0

0

2

774

12

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

743

747

751

0

0

Omsætningsaktiver i alt

743

747

753

774

767

Status balance

1.637

902

933

927

930

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

162

329

328

340

336

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

794

55

80

53

63

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.456

883

908

892

899

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.456

883

908

892

899

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

13

20

15

17

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

8

8

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

175

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

6

0

5

11

5

Kortfristet gæld i alt

181

5

5

19

13

Passiver i alt

1.637

902

933

927

930

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

----

Hent gratis årsrapporter

KOMPLEMENTARSELSKABET UGEAVISEN ESBJERG A/S

CVR-nr 10000211

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOMPLEMENTARSELSKABET UGEAVISEN ESBJERG A/S

CVR-nr: 10000211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KOMPLEMENTARSELSKABET UGEAVISEN ESBJERG A/S

CVR-nr: 10000211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger