Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr33768796
AdresseFrankrigsvej 7, 4800 Nykøbing F

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

18

21

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-9

-10

-10

-9

-11

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-9

-10

-10

-9

-11

Finansielle indtægter

0

0

0

8

0

Finansielle udgifter

-202

-220

-247

-267

-151

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

7.013

5.142

2.144

618

1.494

Finansielle poster netto

6.811

4.923

1.897

359

1.343

Ordinært resultat

3.461

2.501

878

211

1.332

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.461

2.501

878

211

1.332

Skat af årets resultat

44

-2

-1

11

31

Årets resultat

3.505

2.498

877

222

1.363

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

9.603

8.923

8.714

8.630

12.563

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

9.603

8.923

8.714

8.630

12.563

Anlægsaktiver i alt

9.603

8.923

8.714

8.630

12.563

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.524

4.657

4.251

4.434

2.106

Andre tilgodehavender

63

63

475

423

983

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

5.097

2.819

782

0

134

Omsætningsaktiver i alt

9.684

7.539

5.507

4.857

3.223

Status balance

19.286

16.462

14.222

13.488

15.786

Selskabskapital

101

101

101

101

101

Overført resultat

16.267

12.763

10.264

9.387

7.256

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

249

249

249

249

2.158

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

16.617

13.113

10.614

9.737

9.515

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

16.617

13.113

10.614

9.737

9.515

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

2.315

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

190

0

Selskabsskat

526

284

122

168

336

Varekreditorer

0

8

8

8

10

Anden gæld

2.143

3.057

3.477

3.385

3.610

Kortfristet gæld i alt

526

292

130

366

6.271

Passiver i alt

19.286

16.462

14.222

13.488

15.786

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr 33768796

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr: 33768796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr: 33768796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger