Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr33768796
AdresseFrankrigsvej 7, 4800 Nykøbing F

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug1821000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9-10-10-9-11
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-10-10-9-11
Finansielle indtægter00080
Finansielle udgifter-202-220-247-267-151
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7.0135.1422.1446181.494
Finansielle poster netto6.8114.9231.8973591.343
Ordinært resultat3.4612.5018782111.332
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.4612.5018782111.332
Skat af årets resultat44-2-11131
Årets resultat3.5052.4988772221.363

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele9.6038.9238.7148.63012.563
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9.6038.9238.7148.63012.563
Anlægsaktiver i alt9.6038.9238.7148.63012.563
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.5244.6574.2514.4342.106
Andre tilgodehavender6363475423983
Værdipapirer00000
Likvide midler5.0972.8197820134
Omsætningsaktiver i alt9.6847.5395.5074.8573.223
Status balance19.28616.46214.22213.48815.786
Selskabskapital101101101101101
Overført resultat16.26712.76310.2649.3877.256
Udbytte00000
Øvrige reserver2492492492492.158
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.61713.11310.6149.7379.515
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.61713.11310.6149.7379.515
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00002.315
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0001900
Selskabsskat526284122168336
Varekreditorer088810
Anden gæld2.1433.0573.4773.3853.610
Kortfristet gæld i alt5262921303666.271
Passiver i alt19.28616.46214.22213.48815.786

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr 33768796

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr: 33768796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KOCHCO HOLDING ApS

CVR-nr: 33768796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger