Proff
Proff
Annonce

KN TRADING ApS

CVR-nr27125816
AdresseRebslagervej 6, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-032023-032022-032021-032020-03
Startdato

01.04.2023

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

Sluttdato

31.03.2024

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-032023-032022-032021-032020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-8-8-8-9-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-8-8-8-9-6
Finansielle indtægter12100
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.3211.1752.6761.8821.616
Finansielle poster netto2.3221.1772.6771.8821.616
Ordinært resultat2.3131.1692.6681.8731.611
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.3131.1692.6681.8731.611
Skat af årets resultat21221
Årets resultat2.3151.1702.6701.8751.612

BALANCEREGNSKAB

2024-032023-032022-032021-032020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele19.70417.54316.66811.54112.084
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt19.70417.54316.66811.54112.084
Anlægsaktiver i alt19.70417.54316.66811.54112.084
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter333341913
Andre tilgodehavender25221
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt3438421114
Status balance19.73917.58116.71111.55212.099
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat151158-19137142
Udbytte122118300113111
Øvrige reserver19.33517.17416.29911.17111.715
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.73217.57516.70411.54512.092
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.73217.57516.70411.54512.092
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld66666
Kortfristet gæld i alt66666
Passiver i alt19.73917.58116.71111.55212.099

ANDET

2024-032023-032022-032021-032020-03
Antal ansatte1100-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KN TRADING ApS

CVR-nr 27125816

Årsrapport 01.04.2023 (PDF)

Periode: 01.04.2023 - 31.03.2024

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

KN TRADING ApS

CVR-nr: 27125816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KN TRADING ApS

CVR-nr: 27125816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger