Proff
Proff
Annonce

KIRSTINEHØJ 17 A/S

CVR-nr31487900
AdresseSundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning8306702.1253.1644.019
Vareforbrug2599909491.4262.156
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste474-398991--
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-97-78-18500
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat474-4689.3884.53944
Finansielle indtægter178931654722.046
Finansielle udgifter0-5-57-87-99
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-798-2.650
Finansielle poster netto17888108-412-704
Ordinært resultat652-3809.4964.9251.990
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat652-3809.4964.9251.990
Skat af årets resultat-15435-1.545-1.188-459
Årets resultat498-3457.9513.7371.531

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger13.0489.3008.39837.82653.526
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13.0489.3008.39837.82653.526
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt13.0489.3008.39837.82653.526
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.4882.5052.28716.09513.661
Andre tilgodehavender007652221
Værdipapirer00000
Likvide midler25050420.17518.4723.164
Omsætningsaktiver i alt3.7383.00922.53834.62017.046
Status balance16.78612.30930.93672.44570.571
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat11.08210.58411.10021.52265.785
Udbytte0019.00048.0000
Øvrige reserver3.9359360627312
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.51712.02030.60070.64966.597
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.51712.02030.60070.64966.597
Udskudt skat00000
Hensættelse1.110----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld009000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt009000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00002.113
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat15928601.058765
Varekreditorer00000
Anden gæld032467391.097
Kortfristet gæld i alt1.2692892461.7963.974
Passiver i alt16.78612.30930.93672.44570.571

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KIRSTINEHØJ 17 A/S

CVR-nr 31487900

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KIRSTINEHØJ 17 A/S

CVR-nr: 31487900

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KIRSTINEHØJ 17 A/S

CVR-nr: 31487900

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger