Proff
Proff
Annonce
Annonce

KIO Ejendomme ApS

CVR-nr37300888
AdresseRugvænget 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

450

426

350

164

691

Personaleomkostninger

-29

-102

0

0

0

Afskrivninger

-88

-87

-89

-89

-95

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

120

59

48

-150

328

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-213

-178

-214

-225

-268

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

1

Finansielle poster netto

-213

-178

-214

-225

-267

Ordinært resultat

120

59

48

-150

328

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

120

59

48

-150

328

Skat af årets resultat

-46

-32

-40

-4

-96

Årets resultat

74

27

8

-154

232

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

7.816

7.287

6.851

6.538

7.311

Andre anlæg og driftsmidler

13

18

96

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7.828

7.305

6.947

6.538

7.311

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

7.828

7.305

6.947

6.538

7.311

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

48

13

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

98

130

53

88

79

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

617

0

Omsætningsaktiver i alt

173

257

67

714

176

Status balance

8.001

7.562

7.015

7.252

7.488

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

319

246

218

-290

-135

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

369

296

268

-240

-85

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

369

296

268

-240

-85

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

29

18

11

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

1.561

1.792

2.027

2.248

2.469

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.561

1.792

2.027

2.248

2.469

Kortfristet gæld til nærtstående parter

5.391

5.026

4.287

4.801

4.608

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

290

321

342

360

226

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

76

34

7

37

49

Anden gæld

286

75

72

47

221

Kortfristet gæld i alt

6.042

5.457

4.708

5.244

5.104

Passiver i alt

8.001

7.562

7.015

7.252

7.488

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

KIO Ejendomme ApS

CVR-nr 37300888

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KIO Ejendomme ApS

CVR-nr: 37300888

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KIO Ejendomme ApS

CVR-nr: 37300888

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger