Proff
Proff
Annonce
Annonce

KENT LAURSEN HOLDING ApS

CVR-nr29787972
AdresseØstre Ringgade 90, 8722 Hedensted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-12-43-16-64-3
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-14-13-13-13-11
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-26-56-29-77-14
Finansielle indtægter1581375511
Finansielle udgifter-42-132-86-153-230
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto20.49710.1667.7496.0576.744
Finansielle poster netto20.61310.0358.0395.9086.525
Ordinært resultat10.3384.7193.9582.6252.961
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.3384.7193.9582.6252.961
Skat af årets resultat-1000-10
Årets resultat10.3384.7193.9582.6252.951

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.1281.1171.1301.1421.155
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1281.1171.1301.1421.155
Kapitalandele32.51427.86525.06023.45621.690
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt32.51427.86525.06023.45621.690
Anlægsaktiver i alt33.64228.98226.18924.59822.845
Varebeholdninger158158306281431
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter791416054
Andre tilgodehavender003713
Værdipapirer642466750574560
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt1.5916281.2198671.008
Status balance35.23329.61027.40925.46523.853
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat10.66110.97210.5589.1979.323
Udbytte3.0001.5001.0001.0000
Øvrige reserver19.35614.70711.90210.2988.532
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel33.14227.30423.58520.62017.981
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt33.14227.30423.58520.62017.981
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter396421444466488
Langfristet gæld til banker001.6882.7103.729
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0668000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3961.0882.1323.1764.217
Kortfristet gæld til nærtstående parter688215400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker295125477570596
Selskabsskat00000
Varekreditorer66666
Anden gæld7061.0851.0551.0931.053
Kortfristet gæld i alt1.6951.2171.6921.6691.656
Passiver i alt35.23329.61027.40925.46523.853

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

KENT LAURSEN HOLDING ApS

CVR-nr 29787972

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

KENT LAURSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29787972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KENT LAURSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29787972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger