Proff
Proff
Annonce

KATJA MOESGAARD ApS

CVR-nr25018486
AdresseBernstorffsvej 146 st th, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1.4151.609158-16
Personaleomkostninger-719-874000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger0-34000
Primært resultat-554491.609158-16
Finansielle indtægter02265776
Finansielle udgifter-22-6-600
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-221605776
Ordinært resultat-774651.60921560
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-774651.60921560
Skat af årets resultat0-102-354-47-14
Årets resultat-773631.25516847

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser46451950000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender000012
Værdipapirer810750750732610
Likvide midler8751.2041.1232329
Omsætningsaktiver i alt2.1492.4732.373963631
Status balance2.1492.4732.373963631
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.7742.0512.015405294
Udbytte0005755
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8992.1762.140587474
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8992.1762.140587474
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000380
Varekreditorer001000
Anden gæld250296224338157
Kortfristet gæld i alt250296234376157
Passiver i alt2.1492.4732.373963631

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte---00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KATJA MOESGAARD ApS

CVR-nr 25018486

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KATJA MOESGAARD ApS

CVR-nr: 25018486

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KATJA MOESGAARD ApS

CVR-nr: 25018486

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger