Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kapitalforeningen Unite II

CVR-nr25731719
AdresseBredgade 40, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2013-12
Startdato

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning67.709
Vareforbrug-
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste67.709
Personaleomkostninger-
Afskrivninger-
Kapacitetsomkostninger3.993
Primært resultat63.716
Finansielle indtægter-
Finansielle udgifter-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-
Finansielle poster netto-
Ordinært resultat63.716
Ekstraordinære poster-
Resultat før skat63.716
Skat af årets resultat-1.168
Årets resultat62.548

BALANCEREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Goodwill-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver-
Immaterielle anlægsaktiver i alt-
Grunde og bygninger-
Andre anlæg og driftsmidler-
Øvrige materielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver i alt-
Kapitalandele-
Langfristede tilgodehavender-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver i alt-
Anlægsaktiver i alt-
Varebeholdninger-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser-
Tilgodehavender hos nærtstående parter-
Andre tilgodehavender402
Værdipapirer413.868
Likvide midler3.812
Omsætningsaktiver i alt418.299
Status balance418.299
Selskabskapital-
Overført resultat-
Udbytte-
Øvrige reserver417.228
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel417.228
Minoritetsinteressernes andel-
Egenkapital i alt417.228
Udskudt skat-
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter-
Langfristet gæld til banker-
Langfristet gæld til nærtstående parter-
Anden langfristet gæld-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)-
Langfristet gæld i alt-
Kortfristet gæld til nærtstående parter-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter-
Kortfristet gæld til banker-
Selskabsskat-
Varekreditorer-
Anden gæld1.071
Kortfristet gæld i alt1.071
Passiver i alt418.299

ANDET

2013-12
Antal ansatte-

Hent gratis årsrapporter

Kapitalforeningen Unite II

CVR-nr 25731719

Kreditrapport

Kapitalforeningen Unite II

CVR-nr: 25731719

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Kapitalforeningen Unite II

CVR-nr: 25731719

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger