Proff
Proff
Annonce

KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA III

CVR-nr31849950
AdresseSundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2013-12
Startdato

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning52.227
Vareforbrug-
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste52.227
Personaleomkostninger-
Afskrivninger-
Kapacitetsomkostninger19.078
Primært resultat33.149
Finansielle indtægter-
Finansielle udgifter-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-
Finansielle poster netto-
Ordinært resultat33.149
Ekstraordinære poster-
Resultat før skat33.149
Skat af årets resultat-
Årets resultat33.149

BALANCEREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Goodwill-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver-
Immaterielle anlægsaktiver i alt-
Grunde og bygninger-
Andre anlæg og driftsmidler-
Øvrige materielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver i alt-
Kapitalandele-
Langfristede tilgodehavender-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver i alt-
Anlægsaktiver i alt-
Varebeholdninger-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser-
Tilgodehavender hos nærtstående parter-
Andre tilgodehavender202.618
Værdipapirer10.618.419
Likvide midler523.396
Omsætningsaktiver i alt12.043.107
Status balance12.043.107
Selskabskapital-
Overført resultat-
Udbytte-
Øvrige reserver562.675
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel562.675
Minoritetsinteressernes andel-
Egenkapital i alt562.675
Udskudt skat-
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter-
Langfristet gæld til banker-
Langfristet gæld til nærtstående parter-
Anden langfristet gæld-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)-
Langfristet gæld i alt-
Kortfristet gæld til nærtstående parter-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter-
Kortfristet gæld til banker-
Selskabsskat-
Varekreditorer-
Anden gæld11.480.432
Kortfristet gæld i alt11.480.432
Passiver i alt12.043.107

ANDET

2013-12
Antal ansatte-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA III

CVR-nr 31849950

Kreditrapport

KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA III

CVR-nr: 31849950

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA III

CVR-nr: 31849950

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger