Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kalundborg Refinery A/S

CVR-nr29975884
AdresseMelbyvej 17, 4400 Kalundborg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEURDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning5.687.86621.976.94712.388.78720.588.21223.007.458
Vareforbrug5.277.69521.475.66213.876.14219.704.87922.038.282
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste410.171501.285-883.333969.176
Personaleomkostninger000-267.1970
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-51.881-222.939-136.586-149.654-146.647
Primært resultat391.598319.826-1.571.535787.624867.802
Finansielle indtægter2.94210.12549.83348.6073.716
Finansielle udgifter-14.086-105.859-44.388-88.070-43.677
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-11.144-95.7345.445-39.463-39.961
Ordinært resultat380.454224.092-1.566.090788.992827.841
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat380.454224.092-1.566.090788.992827.841
Skat af årets resultat-23.359-109.690779-231.1678.754
Årets resultat357.095114.402-1.565.311557.825836.595

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEURDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9265.7235.7475.7717.487
Immaterielle anlægsaktiver i alt92605.7475.7717.487
Grunde og bygninger8.64064.25164.2512.089.24764.251
Andre anlæg og driftsmidler614.844932.5161.536.24202.175.236
Øvrige materielle anlægsaktiver44.555462.007378.235394.61181.427
Materielle anlægsaktiver i alt668.0391.458.7741.978.7282.483.8582.320.914
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender018.60087.000154.652290.200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0087.000154.652290.200
Anlægsaktiver i alt668.9651.483.0972.071.4752.644.2812.618.601
Varebeholdninger48.1202.039.1801.464.4601.939.709901.874
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.5651.304.505661.1581.433.7491.251.921
Tilgodehavender hos nærtstående parter1631.6641.432.5631.618.155733.623
Andre tilgodehavender70.61811.31686.020151.264424
Værdipapirer00000
Likvide midler176.66411.129000
Omsætningsaktiver i alt301.1303.367.7943.644.2015.142.8772.890.902
Status balance970.0954.850.8915.715.6767.787.1585.509.503
Selskabskapital26.316195.7001.288.2001.288.2001.288.200
Overført resultat321.959617.3751.610.4733.175.7842.617.959
Udbytte00000
Øvrige reserver281.5090000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel629.784813.0752.898.6734.463.9843.906.159
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt629.784813.0752.898.6734.463.9843.906.159
Udskudt skat59.4180000
Hensættelse00---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000756.8380
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld32.3021.258.128142.599141.0230
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt91.7201.258.128142.599897.861502.867
Kortfristet gæld til nærtstående parter02.247.613793.2121.928.534550.905
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat40.848190.05000130.559
Varekreditorer145.952137.869194.847363.266215.707
Anden gæld62.262160.219323.983133.513203.306
Kortfristet gæld i alt248.5912.779.6881.312.0422.425.3131.100.477
Passiver i alt970.0954.850.8915.715.6767.787.1585.509.503

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte356346348338339
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kalundborg Refinery A/S

CVR-nr 29975884

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kalundborg Refinery A/S

CVR-nr: 29975884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Kalundborg Refinery A/S

CVR-nr: 29975884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger