Proff
Proff
Annonce

KAJ RIISBERG A/S

CVR-nr10144884
AdresseRødehusvej 41, 9560 Hadsund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.5933.3773.4015.4255.786
Personaleomkostninger-1.526-1.495-1.626-1.589-1.383
Afskrivninger-178-191-215-183-69
Kapacitetsomkostninger0000-195
Primært resultat1.8891.6921.5603.6534.139
Finansielle indtægter034145155
Finansielle udgifter-164-108-109-86-209
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-164-74-95-35-154
Ordinært resultat1.7251.6171.4663.6183.985
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.7251.6171.4663.6183.985
Skat af årets resultat-411-367-343-816-913
Årets resultat1.3131.2511.1232.8023.072

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4848484848
Andre anlæg og driftsmidler184362594737770
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt232410643786819
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender202020200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000020
Finansielle anlægsaktiver i alt2020202020
Anlægsaktiver i alt252430663806839
Varebeholdninger1.7521.6622.1981.4592.423
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.01213.63011.26112.6177.788
Tilgodehavender hos nærtstående parter024901.064606
Andre tilgodehavender14111436831523
Værdipapirer00000
Likvide midler1.8134.5353750569
Omsætningsaktiver i alt10.76120.27714.22415.22711.909
Status balance11.01320.70714.88616.03212.748
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.7174.7044.5534.5314.729
Udbytte1.3001.1001.1003.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.5176.3046.1538.0318.229
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.5176.3046.1538.0318.229
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4293733518780
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4293733518780
Kortfristet gæld til nærtstående parter1391579050
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.3438.2283.5994.1981.198
Selskabsskat0000926
Varekreditorer1.6795.2612.7212.4121.939
Anden gæld05261.2720456
Kortfristet gæld i alt4.06614.0308.3827.1244.519
Passiver i alt11.01320.70714.88616.03212.748

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KAJ RIISBERG A/S

CVR-nr 10144884

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

KAJ RIISBERG A/S

CVR-nr: 10144884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KAJ RIISBERG A/S

CVR-nr: 10144884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger