Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

K.C.I Holding ApS

CVR-nr40404023
AdresseKnud Bro Alle 7 C, 3660 Stenløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2020-122019-12
Startdato

01.01.2020

02.04.2019

Sluttdato

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2020-122019-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning-0
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-140
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-140
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat-140
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-140
Skat af årets resultat30
Årets resultat-110

BALANCEREGNSKAB

2020-122019-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender2190
Værdipapirer00
Likvide midler15150
Omsætningsaktiver i alt235150
Status balance235150
Selskabskapital150150
Overført resultat-110
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel139150
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt139150
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer960
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt960
Passiver i alt235150

ANDET

2020-122019-12
Antal ansatte0-

Hent gratis årsrapporter

K.C.I Holding ApS

CVR-nr 40404023

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 02.04.2019 (PDF)

Periode: 02.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

K.C.I Holding ApS

CVR-nr: 40404023

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

K.C.I Holding ApS

CVR-nr: 40404023

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger