Proff
Proff

Køkkenlageret Trustrup A/S

CVR-nr30605047CVRP-nr1013334907
AdresseÅrhusvej 179, 8570 Trustrup

Køkkenlagret Trustrup tilbyder løbende en række tilbud på køkkener, garderober, badeværelser osv. samt tilbehør hertil. Følg med på hjemmesiden og hold øje med vores tilbud samt vores nyeste produkter til skarpe priser. Du kan bl.a. få et nyt køkken fra Nettoline til rabatpriser. Kom ind og se de nye modeller hos os.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.6311.9259441.5891.155
Personaleomkostninger-1.595-1.036-791-809-868
Afskrivninger-5-5-41-38-38
Kapacitetsomkostninger0000-1
Primært resultat31884112742248
Finansielle indtægter00221
Finansielle udgifter-20-18-19-1-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1090157
Finansielle poster netto-9-9-16154
Ordinært resultat2287496757252
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2287496757252
Skat af årets resultat-5-192-24-167-57
Årets resultat1768273590196

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6469747984
Andre anlæg og driftsmidler00153366
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt646989112150
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt646989112150
Varebeholdninger390110110109212
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser241780547179450
Tilgodehavender hos nærtstående parter2033322252187
Andre tilgodehavender46305513744
Værdipapirer00000
Likvide midler7188774058271.275
Omsætningsaktiver i alt1.6002.4041.1361.6732.069
Status balance1.6642.4731.2251.7842.218
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat7947769522132
Udbytte0007001.200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2941.2765951.2221.832
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2941.2765951.2221.832
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter107932800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01902717058
Varekreditorer151133862222
Anden gæld112780489370306
Kortfristet gæld i alt3701.197630563386
Passiver i alt1.6642.4731.2251.7842.218

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte53333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Køkkenlageret Trustrup A/S

CVR-nr 30605047

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Køkkenlageret Trustrup A/S

CVR-nr: 30605047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7027572

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
10:00 - 17:00
Tirsdag
10:00 - 17:00
Onsdag
10:00 - 17:00
Torsdag
10:00 - 17:00
Fredag
10:00 - 17:00
Lørdag
10:00 - 13:00
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Køkkenlageret Trustrup A/S

CVR-nr: 30605047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger