Proff
Proff
Annonce

Københavns Vandservice ApS

CVR-nr30486366CVRP-nr1013160577
AdresseMøllevej 15, 4130 Viby Sjælland

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.5272.1882.5842.1572.260
Personaleomkostninger-2.310-2.237-2.530-2.223-1.978
Afskrivninger-46-53-55-45-44
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat172-102-1-111238
Finansielle indtægter63638
Finansielle udgifter-3-6-5-3-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-12-12-13-17
Finansielle poster netto3-15-10-13-12
Ordinært resultat175-117-11-124226
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat175-117-11-124226
Skat af årets resultat-4125226-50
Årets resultat135-92-9-98176

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0081523
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0081523
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler75298103140
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt75298103140
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt752106118163
Varebeholdninger40303000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser226278408338466
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender236121124
Værdipapirer00000
Likvide midler829365857694685
Omsætningsaktiver i alt1.2238021.4061.1181.246
Status balance1.2298541.5111.2351.408
Selskabskapital126126126126126
Overført resultat331-236978176
Udbytte1000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel557103195204302
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt557103195204302
Udskudt skat00000
Hensættelse5--013
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0318307297461
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer14271297184200
Anden gæld526361712550432
Kortfristet gæld i alt6687511.3161.0311.093
Passiver i alt1.2298541.5111.2351.408

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte55666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Københavns Vandservice ApS

CVR-nr 30486366

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Københavns Vandservice ApS

CVR-nr: 30486366

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Københavns Vandservice ApS

CVR-nr: 30486366

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger