Proff
Proff
Annonce

Kær.dk Holstebro ApS

CVR-nr36936916
AdresseBremdal Torv 4, 7600 Struer

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9427.44219.75722.03617.990
Personaleomkostninger-1.703-9.440-24.179-20.864-17.666
Afskrivninger-35-43-149-125-140
Kapacitetsomkostninger00-5-610
Primært resultat205-2.041-4.576985184
Finansielle indtægter26111822
Finansielle udgifter-59-345-77-36-47
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-33-345-77-18-24
Ordinært resultat172-2.386-4.653967160
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat172-2.386-4.653967160
Skat af årets resultat-515221.015-224-43
Årets resultat121-1.864-3.638743117

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3946457109
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3946457109
Grunde og bygninger000048
Andre anlæg og driftsmidler8793197210132
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8793197210180
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver018949392
Finansielle anlægsaktiver i alt018949392
Anlægsaktiver i alt126157294359380
Varebeholdninger242424240
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2545952.0393.7152.572
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.3393.8848431.266552
Andre tilgodehavender1.3021.3671.4642.433274
Værdipapirer00000
Likvide midler3445221.0361.5661.040
Omsætningsaktiver i alt6.2656.4745.8079.1264.511
Status balance6.3916.6316.1019.4854.891
Selskabskapital5151505050
Overført resultat2.0041.883-2.0531.585842
Udbytte0000175
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.0551.934-2.0031.6351.067
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.0551.934-2.0031.6351.067
Udskudt skat00000
Hensættelse---013
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.7603.1832.42308
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker001.38601.759
Selskabsskat00027156
Varekreditorer132115371533250
Anden gæld4431.3993.9237.0451.738
Kortfristet gæld i alt4.3364.6988.1047.8503.810
Passiver i alt6.3916.6316.1019.4854.891

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte519625950
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kær.dk Holstebro ApS

CVR-nr 36936916

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kær.dk Holstebro ApS

CVR-nr: 36936916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kær.dk Holstebro ApS

CVR-nr: 36936916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger