Proff
Proff
Annonce

Kær.dk Herning ApS

CVR-nr36961759
AdresseBredgade 55 D, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.43015.70621.46520.23118.556
Personaleomkostninger-14.005-18.603-21.489-17.122-17.433
Afskrivninger-52-78-84-102-100
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat373-2.975-1093.0071.022
Finansielle indtægter317493183182
Finansielle udgifter-119-269-52-70-56
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-88-19441113127
Ordinært resultat285-3.170-683.1201.149
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat285-3.170-683.1201.149
Skat af årets resultat-72693-10-614-362
Årets resultat213-2.477-782.506787

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00153661
Andre anlæg og driftsmidler8374109129120
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8374124165181
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2733583333
Finansielle anlægsaktiver i alt2733583333
Anlægsaktiver i alt110107182198215
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5301.9532.7834.0503.086
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.9181.5639634.9124.787
Andre tilgodehavender1.2571.2626582.713266
Værdipapirer00000
Likvide midler45591.1102.0249
Omsætningsaktiver i alt5.8125.0545.65213.7908.296
Status balance5.9215.1615.83413.9898.511
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-1.892-2.1053724502.489
Udbytte0004.5450
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.842-2.0554225.0452.539
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.842-2.0554225.0452.539
Udskudt skat00000
Hensættelse---020
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0332.0331.9061.9520
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0332.0331.9061.9520
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.0981.452271.0021.488
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker9511.3780075
Selskabsskat00000
Varekreditorer80229220268144
Anden gæld2.6022.1223.2595.7214.245
Kortfristet gæld i alt5.7305.1823.5066.9925.952
Passiver i alt5.9215.1615.83413.9898.511

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3549676456
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kær.dk Herning ApS

CVR-nr 36961759

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kær.dk Herning ApS

CVR-nr: 36961759

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kær.dk Herning ApS

CVR-nr: 36961759

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger