Proff
Proff
Annonce
Annonce

JULIUS NIELSEN PARKING SERVICES ApS

CVR-nr33078862
AdresseØstre Stationsvej 43 3, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.359

1.325

1.508

2.028

1.345

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-199

-213

-207

-187

-177

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

2.161

1.112

1.301

1.841

1.167

Finansielle indtægter

0

689

212

56

77

Finansielle udgifter

-579

-82

-32

-65

-118

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

286

876

1.251

641

2.995

Finansielle poster netto

-293

1.484

1.431

632

2.955

Ordinært resultat

1.868

2.596

2.732

2.473

4.122

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.868

2.596

2.732

2.473

4.122

Skat af årets resultat

-356

-386

-341

-412

-271

Årets resultat

1.512

2.209

2.391

2.061

3.852

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

800

900

1.000

1.100

1.200

Immaterielle anlægsaktiver i alt

800

900

1.000

1.100

1.200

Grunde og bygninger

1.035

1.091

1.082

800

671

Andre anlæg og driftsmidler

211

253

311

368

420

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.246

1.345

1.393

1.168

1.090

Kapitalandele

6.922

6.659

5.806

4.590

3.992

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

1.696

1.696

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.922

6.659

5.806

6.286

5.688

Anlægsaktiver i alt

8.969

8.904

8.199

8.554

7.979

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

292

248

137

173

139

Tilgodehavender hos nærtstående parter

512

455

848

778

1.177

Andre tilgodehavender

15

26

6

419

1.730

Værdipapirer

5.288

5.829

2.317

0

0

Likvide midler

2.577

844

2.160

1.451

269

Omsætningsaktiver i alt

8.683

7.402

5.468

2.820

3.315

Status balance

17.652

16.306

13.667

11.374

11.294

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

9.589

8.340

6.984

5.809

4.346

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

6.140

5.877

5.024

3.808

3.210

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

15.809

14.298

12.088

9.697

7.636

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

15.809

14.298

12.088

9.697

7.636

Udskudt skat

0

0

221

246

266

Hensættelse

167

194

221

246

266

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

111

210

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

2.100

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

111

210

0

0

2.100

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

405

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

23

0

0

0

0

Selskabsskat

398

445

423

885

400

Varekreditorer

38

44

32

34

57

Anden gæld

1.106

1.115

903

512

429

Kortfristet gæld i alt

1.564

1.605

1.358

1.431

1.292

Passiver i alt

17.652

16.306

13.667

11.374

11.294

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

JULIUS NIELSEN PARKING SERVICES ApS

CVR-nr 33078862

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger