Proff
Proff

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr35393927
AdresseAvedøreholmen 62, 2650 Hvidovre

Gennem tiden har vi løst opgaver for mange forskellige slags kunder og inden for mange forskellige brancher. Fælles for alle opgaver er, at vi altid stiller høje krav til os selv, således at du som kunde bliver fuldt ud tilfreds med resultatet. Vi søger at være danskernes foretrukne transportvirksomhed og går altid efter at levere seriøse og kvalitetsbevidste løsninger inden for alle typer af kranopgaver, maskintransporter og baksning. Vi besidder i alt 40 kranbiler. Uanset om du skal 55 eller 65 meter op i luften, har vi en mobil tårnkran til opgaven.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

74.991

66.533

63.209

60.726

54.651

Personaleomkostninger

-41.883

-35.717

-31.657

-30.291

-26.647

Afskrivninger

-13.297

-13.300

-14.375

-10.087

-8.719

Kapacitetsomkostninger

-84

-164

0

-34

35.476

Primært resultat

19.727

17.351

17.176

20.314

19.175

Finansielle indtægter

3

3

4

0

9

Finansielle udgifter

-943

-1.056

-1.028

-850

-715

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-
Finansielle poster netto

-940

-1.052

-1.024

-850

-706

Ordinært resultat

18.787

16.299

16.152

19.464

18.468

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

18.787

16.299

16.152

19.464

18.468

Skat af årets resultat

-4.997

-3.024

-3.765

-3.505

-3.426

Årets resultat

13.790

13.274

12.387

15.959

15.042

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

277

369

0

821

1.643

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

277

369

0

821

1.643

Grunde og bygninger

24.486

24.893

21.878

18.163

17.446

Andre anlæg og driftsmidler

84.134

85.852

81.032

76.237

60.723

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

108.620

110.745

102.909

94.400

78.169

Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

265

265

265

265

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

265

265

265

265

-
Anlægsaktiver i alt

109.163

111.380

103.175

95.487

80.017

Varebeholdninger

51

51

26

26

26

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

19.540

16.863

17.207

19.512

22.669

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

-
Andre tilgodehavender

11.922

2.931

2.049

4.753

2.080

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

19.760

22.255

26.108

21.445

9.414

Omsætningsaktiver i alt

51.274

42.101

45.390

45.736

37.693

Status balance

160.437

153.480

148.565

141.223

117.710

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

106.170

95.379

85.232

77.990

62.139

Udbytte

3.000

0

-106

108

106

Øvrige reserver

15.848

15.848

15.848

15.848

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

125.142

111.353

101.099

94.071

78.218

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

125.142

111.353

101.099

94.071

78.218

Udskudt skat

0

0

8.257

7.920

7.088

Hensættelse

9.581

7.959

8.257

7.920

7.088

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

12.162

17.621

24.499

23.324

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

12.162

17.621

24.499

23.324

16.980

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

0

0

1.914

0

-
Varekreditorer

4.302

2.655

2.899

2.856

3.425

Anden gæld

9.249

13.893

9.897

13.052

3.082

Kortfristet gæld i alt

13.551

16.548

14.710

15.909

15.423

Passiver i alt

160.437

153.480

148.565

141.223

117.710

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

50

39

39

39

42

Hent gratis årsrapporter

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr 35393927

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Profile-7041452

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

DØGNSERVICE – TLF. + 45 70 70 25 35

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger