Proff
Proff

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr35393927
AdresseAvedøreholmen 62, 2650 Hvidovre

Gennem tiden har vi løst opgaver for mange forskellige slags kunder og inden for mange forskellige brancher. Fælles for alle opgaver er, at vi altid stiller høje krav til os selv, således at du som kunde bliver fuldt ud tilfreds med resultatet. Vi søger at være danskernes foretrukne transportvirksomhed og går altid efter at levere seriøse og kvalitetsbevidste løsninger inden for alle typer af kranopgaver, maskintransporter og baksning. Vi besidder i alt 40 kranbiler. Uanset om du skal 55 eller 65 meter op i luften, har vi en mobil tårnkran til opgaven.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

74.917

74.991

66.533

63.209

60.726

Personaleomkostninger

-44.761

-41.883

-35.717

-31.657

-30.291

Afskrivninger

-10.102

-13.297

-13.300

-14.375

-10.087

Kapacitetsomkostninger

0

-84

-164

0

-34

Primært resultat

20.054

19.727

17.351

17.176

20.314

Finansielle indtægter

18

3

3

4

0

Finansielle udgifter

-963

-943

-1.056

-1.028

-850

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-945

-940

-1.052

-1.024

-850

Ordinært resultat

19.109

18.787

16.299

16.152

19.464

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

19.109

18.787

16.299

16.152

19.464

Skat af årets resultat

-6.183

-4.997

-3.024

-3.765

-3.505

Årets resultat

12.926

13.790

13.274

12.387

15.959

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

185

277

369

0

821

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

185

277

369

0

821

Grunde og bygninger

24.080

24.486

24.893

21.878

18.163

Andre anlæg og driftsmidler

90.342

84.134

85.852

81.032

76.237

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

114.421

108.620

110.745

102.909

94.400

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

100

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

239

265

265

265

265

Finansielle anlægsaktiver i alt

339

265

265

265

265

Anlægsaktiver i alt

114.946

109.163

111.380

103.175

95.487

Varebeholdninger

37

51

51

26

26

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

19.506

19.540

16.863

17.207

19.512

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

1.201

6.996

1.073

399

2.775

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

30.061

19.760

22.255

26.108

21.445

Omsætningsaktiver i alt

51.669

51.274

42.101

45.390

45.736

Status balance

166.615

160.437

153.480

148.565

141.223

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

119.096

106.170

95.379

85.232

77.990

Udbytte

0

3.000

0

-106

108

Øvrige reserver

15.848

15.848

15.848

15.848

15.848

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

135.069

125.142

111.353

101.099

94.071

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

135.069

125.142

111.353

101.099

94.071

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

11.362

9.581

7.959

8.257

7.920

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

8.766

12.162

17.621

24.499

23.324

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

8.766

12.162

17.621

24.499

23.324

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

340

0

0

1.914

0

Varekreditorer

5.504

4.302

2.655

2.899

2.856

Anden gæld

5.575

9.249

13.893

9.897

13.052

Kortfristet gæld i alt

11.419

13.551

16.548

14.710

15.909

Passiver i alt

166.615

160.437

153.480

148.565

141.223

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

49

50

39

39

39

Hent gratis årsrapporter

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr 35393927

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7041452

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

DØGNSERVICE – TLF. + 45 70 70 25 35

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger