Proff
Proff
Annonce

JODA ApS

CVR-nr32061354
AdresseBrydebakken 8 A, 4500 Nykøbing Sj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-00047
Vareforbrug041373
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste--4-13-744
Personaleomkostninger-10-6-6-49-27
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-10-10-19-5617
Finansielle indtægter00556
Finansielle udgifter0-1-20-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-5-3000
Finansielle poster netto-5-4345
Ordinært resultat-16-15-16-5122
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-16-15-16-5122
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-16-15-16-5122

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele354120200
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt354120200
Anlægsaktiver i alt354120200
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000047
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender000049
Værdipapirer00003
Likvide midler6824292
Omsætningsaktiver i alt682429101
Status balance41494450101
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-123-108-93-77-26
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel217324899
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt217324899
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld39321222
Kortfristet gæld i alt39321222
Passiver i alt41494450101

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JODA ApS

CVR-nr 32061354

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JODA ApS

CVR-nr: 32061354

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JODA ApS

CVR-nr: 32061354

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger