Proff
Proff
Annonce
Annonce

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr32284434
AdresseFrederiksgade 5 2, 1265 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-67-25-29-112-59
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-67-25-29-112-59
Finansielle indtægter2812813621131
Finansielle udgifter-207-39-80-68
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.5358.9736.72110.8368.472
Finansielle poster netto-2.7149.0616.84811.0478.435
Ordinært resultat-2.7819.0376.8195.4924.140
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.7819.0376.8195.4924.140
Skat af årets resultat54-397-22-1621
Årets resultat-2.7278.6406.7985.4764.161

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele61.81064.74551.69246.97243.554
Langfristede tilgodehavender00376376364
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt61.81064.74552.06847.34743.917
Anlægsaktiver i alt61.81064.74552.06847.34743.917
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8002.0762.0250
Andre tilgodehavender77404618484
Værdipapirer1.0181.1981.0951.024881
Likvide midler752.2351.2562.432
Omsætningsaktiver i alt1.1821.6075.4674.3893.398
Status balance62.99266.35257.53451.73747.315
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat31.95731.20726.71426.13726.079
Udbytte59571.5001.00054
Øvrige reserver28.74433.27929.18924.46921.051
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel60.88464.66857.52851.73047.309
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt60.88464.66857.52851.73047.309
Udskudt skat0006278
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0006278
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.0981.318000
Selskabsskat0356000
Varekreditorer00000
Anden gæld1010666
Kortfristet gæld i alt2.1081.684666
Passiver i alt62.99266.35257.53451.73747.315

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr 32284434

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 32284434

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 32284434

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger