Proff
Proff
Annonce

JH GROUP HOLDING ApS

CVR-nr27706800
AdresseKrakasvej 15, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-11-17-16-14-12
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-11-17-16-14-12
Finansielle indtægter2450060
Finansielle udgifter-89-89-82-55-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000400
Finansielle poster netto-65-84-82-55427
Ordinært resultat-76-101-98-69415
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-76-101-98-69415
Skat af årets resultat111921129
Årets resultat-65-82-77-57424

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.6562.6562.6562.156863
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.6562.6562.6562.156863
Anlægsaktiver i alt2.6562.6562.6562.156863
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1872133046423
Andre tilgodehavender279205000
Værdipapirer00000
Likvide midler1847215211
Omsætningsaktiver i alt48442337679370
Status balance3.1403.0793.0332.2361.233
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-105-3942120287
Udbytte000111108
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2086167355520
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2086167355520
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld347337330240156
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt347337330240156
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.6682.4792.2901.607294
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9416723523108
Varekreditorer00000
Anden gæld10101010155
Kortfristet gæld i alt2.7732.6572.5351.640556
Passiver i alt3.1403.0793.0332.2361.233

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JH GROUP HOLDING ApS

CVR-nr 27706800

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JH GROUP HOLDING ApS

CVR-nr: 27706800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JH GROUP HOLDING ApS

CVR-nr: 27706800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger