Proff
Proff
Annonce
Annonce

JFM P/S

CVR-nr36503335
AdresseBugattivej 8, 7100 Vejle

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.291.533

1.310.233

1.187.632

1.328.429

1.332.350

Vareforbrug

681.387

679.644

652.059

660.448

621.914

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

783.833

721.498

639.156

766.943

806.763

Personaleomkostninger

-679.498

-685.106

-691.754

-730.372

-752.249

Afskrivninger

-35.034

-48.512

-51.935

-55.671

-54.333

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

69.301

-12.120

-104.533

-19.100

181

Finansielle indtægter

25.140

22.900

12.892

36.235

1.362

Finansielle udgifter

-50.434

-6.429

-4.810

-2.846

-5.013

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-42.263

-3.216

-2.608

4.084

8.620

Finansielle poster netto

-67.557

13.255

5.474

37.473

4.969

Ordinært resultat

1.744

1.102

-99.091

18.337

5.150

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.744

1.102

-99.091

18.337

5.150

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

1.744

1.102

-99.091

18.337

5.150

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

95.267

95.367

124.991

140.565

165.211

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

95.267

95.367

124.991

140.565

165.211

Grunde og bygninger

55.195

62.411

71.327

87.822

96.718

Andre anlæg og driftsmidler

21.943

7.426

16.507

29.454

42.274

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

77.138

69.837

87.834

117.276

138.992

Kapitalandele

114.869

40.180

50.425

55.926

104.683

Langfristede tilgodehavender

0

30.601

30.197

24.521

21.376

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

114.869

70.781

80.622

80.447

126.059

Anlægsaktiver i alt

287.274

235.985

293.447

338.288

430.262

Varebeholdninger

8.715

3.301

3.191

2.891

5.181

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

144.652

169.119

163.076

214.456

225.932

Tilgodehavender hos nærtstående parter

81.160

83.897

72.134

77.290

62.485

Andre tilgodehavender

26.247

18.341

17.513

13.354

19.655

Værdipapirer

352.940

312.080

224.622

171.217

92.524

Likvide midler

8.300

55.300

49.777

8.019

6.728

Omsætningsaktiver i alt

630.042

649.310

539.432

502.872

421.161

Status balance

917.316

885.295

832.879

841.160

851.423

Selskabskapital

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Overført resultat

137.506

104.464

104.766

235.085

217.920

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

1.636

506

85

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

164.142

160.571

160.048

260.085

242.920

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

164.142

160.571

160.048

260.085

242.920

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

18.827

18.858

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

54.205

59.456

64.631

74.013

79.658

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

55.685

53.688

51.874

19.499

23.633

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

109.890

113.144

116.505

93.512

79.658

Kortfristet gæld til nærtstående parter

166.464

24.331

17.466

4.053

35.501

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

5.250

5.175

5.101

5.642

0

Kortfristet gæld til banker

43.596

0

0

68.300

70.397

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

266.806

286.834

287.746

285.229

290.597

Anden gæld

142.341

276.382

246.013

124.339

266.320

Kortfristet gæld i alt

624.457

592.722

556.326

487.563

528.845

Passiver i alt

917.316

885.295

832.879

841.160

851.423

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1.341

1.367

1.339

1.469

1.541

Hent gratis årsrapporter

JFM P/S

CVR-nr 36503335

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JFM P/S

CVR-nr: 36503335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JFM P/S

CVR-nr: 36503335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger