Proff
Proff
Annonce

JBR Engineering ApS

CVR-nr43814826
AdresseNordre Skovvej 11, 9520 Skørping

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-12
Startdato

31.01.2023

Sluttdato

31.12.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning67
Vareforbrug34
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste33
Personaleomkostninger-3
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat30
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-3
Ordinært resultat26
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat26
Skat af årets resultat-6
Årets resultat21

BALANCEREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt0
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender3
Værdipapirer0
Likvide midler68
Omsætningsaktiver i alt71
Status balance71
Selskabskapital40
Overført resultat21
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel61
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt61
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat6
Varekreditorer5
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt11
Passiver i alt71

ANDET

2023-12
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JBR Engineering ApS

CVR-nr 43814826

Årsrapport 31.01.2023 (PDF)

Periode: 31.01.2023 - 31.12.2023

Kreditrapport

JBR Engineering ApS

CVR-nr: 43814826

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JBR Engineering ApS

CVR-nr: 43814826

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger