Proff
Proff
Annonce
Annonce

JACO GRUPPEN HOLDING A/S

CVR-nr10416930
AdresseLadegårdsvej 2 st, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-09
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

291

415

636

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-138

2

-191

-115

-236

Personaleomkostninger

0

-120

-240

-180

-240

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-138

-118

-431

-295

-476

Finansielle indtægter

0

0

0

133

80

Finansielle udgifter

-10

-29

-67

-205

-184

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-86

-93

-2.358

9.112

-4.510

Finansielle poster netto

-95

-123

-2.425

9.041

-4.614

Ordinært resultat

-233

-241

-2.856

8.746

-5.090

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-233

-241

-2.856

8.746

-5.090

Skat af årets resultat

32

36

105

81

105

Årets resultat

-200

-205

-2.750

8.826

-4.985

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

6.978

7.064

13.157

30.515

21.403

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

136

132

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.978

7.064

13.157

30.651

21.534

Anlægsaktiver i alt

6.978

7.064

13.157

30.651

21.534

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

960

102

12.081

2.656

8.812

Andre tilgodehavender

62

148

138

121

126

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

18

906

1.049

185

209

Omsætningsaktiver i alt

1.041

1.156

13.268

2.961

9.148

Status balance

8.019

8.219

26.425

33.612

30.682

Selskabskapital

918

918

918

918

918

Overført resultat

6.976

7.177

7.382

22.132

16.306

Udbytte

0

0

12.000

3.000

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

7.894

8.094

20.300

26.050

17.224

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

7.894

8.094

20.300

26.050

17.224

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

6.000

32

6.032

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

45

45

45

45

45

Anden gæld

80

80

80

7.485

7.381

Kortfristet gæld i alt

125

125

6.125

7.562

13.458

Passiver i alt

8.019

8.219

26.425

33.612

30.682

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-09
Antal ansatte

0

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

JACO GRUPPEN HOLDING A/S

CVR-nr 10416930

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

JACO GRUPPEN HOLDING A/S

CVR-nr: 10416930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JACO GRUPPEN HOLDING A/S

CVR-nr: 10416930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger