Proff
Proff
Annonce
Annonce

J.S. OVERFLADEBEHANDLING ApS

CVR-nr16585580
AdresseHvidelvej 11, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1.0248551.4251.7811.116
Personaleomkostninger00-643-433-399
Afskrivninger-103-103-103-57-6
Kapacitetsomkostninger000-390
Primært resultat-1.1277536791.252711
Finansielle indtægter00143935
Finansielle udgifter-3-2-4-68-49
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000450
Finansielle poster netto-3-21016-14
Ordinært resultat-1.1307506891.269698
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.1307506891.269698
Skat af årets resultat248-166-155-281-161
Årets resultat-882585534988537

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2573604631.5091.017
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2573604631.5091.017
Kapitalandele0004400
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0004400
Anlægsaktiver i alt2573604631.9491.017
Varebeholdninger07777
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser409370119339117
Tilgodehavender hos nærtstående parter22565340303.609
Andre tilgodehavender752491700
Værdipapirer00000
Likvide midler747170602496243
Omsætningsaktiver i alt1.4571.4491.1488443.977
Status balance1.7141.8091.6102.7934.994
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat-401481497462724
Udbytte06005001.250700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-2011.2811.1971.9121.624
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-2011.2811.1971.9121.624
Udskudt skat00000
Hensættelse5779164187159
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.74025018200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000253141
Varekreditorer51132293453.003
Anden gæld6666399667
Kortfristet gæld i alt1.8584492506933.211
Passiver i alt1.7141.8091.6102.7934.994

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-0121
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

J.S. OVERFLADEBEHANDLING ApS

CVR-nr 16585580

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

J.S. OVERFLADEBEHANDLING ApS

CVR-nr: 16585580

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

J.S. OVERFLADEBEHANDLING ApS

CVR-nr: 16585580

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger