Proff
Proff
Annonce
Annonce

ISTANDSÆTTERNE.DK ApS

CVR-nr35649026
AdresseØdis Kirkevej 2, 6580 Vamdrup
Del afJørk ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.6821.9741.3681.5361.931
Personaleomkostninger-1.516-1.937-1.746-1.585-1.749
Afskrivninger0-51-62-86-53
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat165-14-440-135129
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-10-12-10-10-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10-12-10-10-5
Ordinært resultat156-26-450-144124
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat156-26-450-144124
Skat af årets resultat-14-179525-34
Årets resultat142-42-355-11990

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler005111336
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt005111336
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt005111336
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19946019425265
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender108122140341
Værdipapirer00000
Likvide midler337233252250686
Omsætningsaktiver i alt644815586536752
Status balance644815637649788
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-116-258-215140259
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-66-208-165190309
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-66-208-165190309
Udskudt skat00000
Hensættelse15075---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter09918000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000042
Varekreditorer28515176105
Anden gæld532844608283333
Kortfristet gæld i alt560948803459479
Passiver i alt644815637649788

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte34444
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ISTANDSÆTTERNE.DK ApS

CVR-nr 35649026

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ISTANDSÆTTERNE.DK ApS

CVR-nr: 35649026

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ISTANDSÆTTERNE.DK ApS

CVR-nr: 35649026

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger