Proff
Proff
Annonce
Annonce

IPS Denmark A/S

CVR-nr39640449
AdresseEuropavej 15, 6330 Padborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

14.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.0473.5773.8401.522315
Vareforbrug2.1962.2262.1461.508690
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste01.3501.69313-375
Personaleomkostninger-2.726-2.413-2.662-2.049-442
Afskrivninger-124-113-10900
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-999-1.176-1.077-2.036-817
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-33-19-23-160
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-33-19-23-160
Ordinært resultat-1.032-1.195-1.100-2.052-817
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.032-1.195-1.100-2.052-817
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-1.032-1.195-1.100-2.052-817

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.1981.0171.1301.087836
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1981.0171.1301.087836
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.1981.0171.1301.087836
Varebeholdninger1.4401.112939705175
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser866973813951588
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.380994977915397
Værdipapirer00000
Likvide midler27100207156
Omsætningsaktiver i alt3.9573.0802.7292.7781.316
Status balance5.1554.0973.8593.8652.152
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-6.197-5.165-3.970-2.869-817
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-5.697-4.665-3.470-2.369-317
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-5.697-4.665-3.470-2.369-317
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10.5348.3216.3185.4042.292
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer319436414795239
Anden gæld0459636-62
Kortfristet gæld i alt10.8528.7627.3286.2342.469
Passiver i alt5.1554.0973.8593.8652.152

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8865-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IPS Denmark A/S

CVR-nr 39640449

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 14.06.2018 (PDF)

Periode: 14.06.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

IPS Denmark A/S

CVR-nr: 39640449

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IPS Denmark A/S

CVR-nr: 39640449

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger