Proff
Proff
Annonce
Annonce

INTERFLORA DANMARK A/S

CVR-nr27510760
AdressePark Alle 380, 2625 Vallensbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste45.04674.23374.35843.99528.699
Personaleomkostninger-19.158-22.696-17.762-16.875-11.935
Afskrivninger-6.961-6.827-2.618-2.829-1.983
Kapacitetsomkostninger00-4230-40
Primært resultat18.92744.71014.78124.29114.742
Finansielle indtægter861572081.9693.029
Finansielle udgifter-1.787-2.089-2.021-1.387-5.361
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-110-31-910
Finansielle poster netto-1.701-2.043-1.844491-2.332
Ordinært resultat17.31742.66751.71224.78312.409
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17.31742.66751.71224.78312.409
Skat af årets resultat-3.830-9.418-11.393-5.490-2.966
Årets resultat13.48833.24840.31919.2939.443

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9.3471.2251.3001.3751.625
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.3471.2251.3001.3751.625
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.73611.90718.01019.81521.333
Øvrige materielle anlægsaktiver0000663
Materielle anlægsaktiver i alt1.73611.90718.01019.81521.996
Kapitalandele8585196226289
Langfristede tilgodehavender02.55201.2182.400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5900000
Finansielle anlægsaktiver i alt6752.6371961.4442.689
Anlægsaktiver i alt11.75815.76919.50522.63426.310
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.8813.9925.3823.37211.540
Tilgodehavender hos nærtstående parter16.53523.18122.88820.936933
Andre tilgodehavender2531.4389747161.690
Værdipapirer000024.365
Likvide midler30.04447.50487.66620.8453.811
Omsætningsaktiver i alt51.37978.097118.83847.50647.037
Status balance63.13793.867138.34370.14073.347
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat2.4232.3358722.41810.475
Udbytte13.40031.00062.6507.50024.000
Øvrige reserver0000150
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.82338.33567.73734.91839.625
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.82338.33567.73734.91839.625
Udskudt skat00000
Hensættelse1.0362.0712.3232.4283.029
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld02.6593.1163.6183.224
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt02.6593.1163.6183.224
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker201002670
Selskabsskat4.8659.67011.4986.090400
Varekreditorer28.93438.23646.09620.17024.377
Anden gæld7.2792.8957.5732.6492.692
Kortfristet gæld i alt41.27850.80165.16729.17727.469
Passiver i alt63.13793.867138.34370.14073.347

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3629272721
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

INTERFLORA DANMARK A/S

CVR-nr 27510760

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

INTERFLORA DANMARK A/S

CVR-nr: 27510760

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

INTERFLORA DANMARK A/S

CVR-nr: 27510760

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger