Proff
Proff
Annonce
Annonce

Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S

CVR-nr41531827
AdresseGedebjergvej 11, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste25.70923.52021.100
Personaleomkostninger-18.212-17.466-14.588
Afskrivninger-1.436-1.258-1.162
Kapacitetsomkostninger-3000
Primært resultat5.9555.0175.499
Finansielle indtægter0140
Finansielle udgifter-49-127-76
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto116423388
Finansielle poster netto67310312
Ordinært resultat6.0225.3275.811
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat6.0225.3275.811
Skat af årets resultat-1.299-1.079-1.455
Årets resultat4.7234.2484.356

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger32.50332.79332.855
Andre anlæg og driftsmidler3.7413.1532.763
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt36.24435.94735.617
Kapitalandele1.3751.6591.386
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver303020
Finansielle anlægsaktiver i alt1.4051.6891.406
Anlægsaktiver i alt37.64937.63637.023
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3842.620126
Tilgodehavender hos nærtstående parter051159
Andre tilgodehavender215487148
Værdipapirer881030
Likvide midler3.0651.1896.229
Omsætningsaktiver i alt3.7584.4676.672
Status balance41.40742.10343.695
Selskabskapital400400400
Overført resultat32.27231.20730.352
Udbytte4.0004.0005.000
Øvrige reserver6089511.557
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.28036.55737.309
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt37.28036.55737.309
Udskudt skat000
Hensættelse2.5702.4382.170
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter001.655
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld001.104
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt002.759
Kortfristet gæld til nærtstående parter41.6250
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker010
Selskabsskat167070
Varekreditorer496670662
Anden gæld889812726
Kortfristet gæld i alt1.5573.1081.458
Passiver i alt41.40742.10343.695

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte383430
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S

CVR-nr 41531827

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S

CVR-nr: 41531827

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S

CVR-nr: 41531827

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger