Proff
Proff
Annonce

Institut for Kompetenceudvikling ApS

CVR-nr41715847
AdresseBorgergade 24, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

29.09.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste4.5601.4914
Personaleomkostninger-2.486-1.0580
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat2.0744334
Finansielle indtægter300
Finansielle udgifter-4-4-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-1-4-1
Ordinært resultat2.0734292
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.0734292
Skat af årets resultat-461-96-1
Årets resultat1.6113332

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver33230
Finansielle anlægsaktiver i alt33230
Anlægsaktiver i alt33230
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser09870
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender550
Værdipapirer000
Likvide midler3.930628298
Omsætningsaktiver i alt3.9581.628301
Status balance3.9911.650301
Selskabskapital404040
Overført resultat9463352
Udbytte1.00000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.98637542
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.98637542
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat461961
Varekreditorer34416312
Anden gæld1.2001.017247
Kortfristet gæld i alt2.0061.276260
Passiver i alt3.9911.650301

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte42-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Institut for Kompetenceudvikling ApS

CVR-nr 41715847

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 29.09.2020 (PDF)

Periode: 29.09.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Institut for Kompetenceudvikling ApS

CVR-nr: 41715847

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Institut for Kompetenceudvikling ApS

CVR-nr: 41715847

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger