Proff
Proff
Annonce
Annonce

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr19263096

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning150.061147.502126.324123.434123.382
Vareforbrug19.59317.17919.85919.34016.700
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste131.328130.328106.680104.094106.912
Personaleomkostninger-108.822-108.659-93.486-91.279-92.435
Afskrivninger-1.739-4.103-2.344-2.397-2.656
Kapacitetsomkostninger-170-3-10
Primært resultat20.75017.56710.84710.41611.821
Finansielle indtægter296488405778697
Finansielle udgifter-155-276-1.120-509-445
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto787971496400281
Finansielle poster netto9281.183-220669532
Ordinært resultat21.67918.75010.62811.08512.353
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21.67918.75010.62811.08512.353
Skat af årets resultat-4.716-4.012-2.356-2.516-2.804
Årets resultat16.96314.7388.2728.5699.549

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.6132.8545.1153.0443.316
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.6132.8545.1153.0443.316
Grunde og bygninger3.4214.0254.6684.3654.870
Andre anlæg og driftsmidler1.8432.4693.5393.7454.697
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.2636.4948.2078.1119.567
Kapitalandele1.4661.6791.2081.1121.012
Langfristede tilgodehavender1.7511.7511.7511.8641.623
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.2183.4302.9592.9762.635
Anlægsaktiver i alt11.09412.77816.28114.13115.519
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser32.32132.62528.36035.76837.081
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.4555.9417671.1010
Andre tilgodehavender2.16721.94014.7231.9351.671
Værdipapirer00000
Likvide midler23.54336923834
Omsætningsaktiver i alt63.50461.88445.53739.98840.010
Status balance74.59874.66261.81854.11955.528
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat6245492825061.137
Udbytte17.00014.5008.5009.00010.000
Øvrige reserver561691982022
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.18115.7189.48010.20811.639
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.18115.7189.48010.20811.639
Udskudt skat00000
Hensættelse3.7652.9553.4423.0293.245
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.2978.0627.9023.0730
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.2978.0627.9023.0730
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.3082.603990760
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.750002.8283.589
Selskabsskat3.9064.4991.9422.7332.482
Varekreditorer5.4795.6704.8924.2303.733
Anden gæld30.48731.63822.71718.81324.825
Kortfristet gæld i alt44.35447.92740.99237.81040.644
Passiver i alt74.59874.66261.81854.11955.528

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte121123126129127
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr 19263096

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr: 19263096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr: 19263096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger