Proff
Proff
Annonce
Annonce

INFOMEDIA A/S

CVR-nr26937698
AdressePilestræde 58 3, 1112 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning140.160133.554128.741128.515137.534
Vareforbrug66.53861.41954.89254.68364.105
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste73.62272.13573.84973.83273.429
Personaleomkostninger-62.844-61.027-57.305-57.388-61.619
Afskrivninger-3.468-3.798-3.878-4.068-4.724
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.3107.31012.66612.3767.086
Finansielle indtægter485322141091.727
Finansielle udgifter-115-292-547-594-216
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto512-4.326-1.807-162336
Finansielle poster netto882-4.586-2.140-6471.847
Ordinært resultat8.1922.72410.52611.7298.933
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.1922.72410.52611.7298.933
Skat af årets resultat-1.711-1.420-2.636-2.604-2.070
Årets resultat6.4811.3047.8909.1256.863

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill007202.4494.177
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9.3905.2893.6652.8801.999
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.3905.2894.3855.3296.176
Grunde og bygninger144322382106700
Andre anlæg og driftsmidler496695297284228
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6401.017679390928
Kapitalandele51.76261.45752.04341.04541.285
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.2121.1951.2981.3911.333
Finansielle anlægsaktiver i alt52.97462.65253.34142.43642.618
Anlægsaktiver i alt63.00468.95858.40548.15549.722
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.3935.9238.2296.1229.898
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.990147801.829
Andre tilgodehavender1.2512.1955310.9711.176
Værdipapirer00000
Likvide midler15.1416.94219.39822.1878.903
Omsætningsaktiver i alt34.49019.16333.48343.88227.284
Status balance97.49488.12191.88892.03777.006
Selskabskapital10.00010.00010.0001.5001.500
Overført resultat35.46932.39433.20234.21725.858
Udbytte00000
Øvrige reserver7.3244.1252.8592.2471.560
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel52.79346.51946.06137.96428.918
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt52.79346.51946.06137.96428.918
Udskudt skat00000
Hensættelse3.0601.8171.7131.5931.821
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0004.4501.750
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0004.4501.750
Kortfristet gæld til nærtstående parter9437522.02912723
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat001.1942.1800
Varekreditorer32.84532.60235.10336.62336.282
Anden gæld7.8536.4315.7889.2157.512
Kortfristet gæld i alt41.64139.78544.11448.03044.517
Passiver i alt97.49488.12191.88892.03777.006

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9210111796109
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

INFOMEDIA A/S

CVR-nr 26937698

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

INFOMEDIA A/S

CVR-nr: 26937698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

INFOMEDIA A/S

CVR-nr: 26937698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger