Proff
Proff
Annonce

iMusic A/S

CVR-nr42194565
AdresseSindalsvej 36 B, 8240 Risskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

05.03.2021

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste16.29210.0113.007
Personaleomkostninger-13.198-11.542-5.773
Afskrivninger-944-767-380
Kapacitetsomkostninger-5700
Primært resultat2.093-2.298-3.146
Finansielle indtægter900
Finansielle udgifter-369-130-46
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-360-130-46
Ordinært resultat1.733-2.428-3.192
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat1.733-2.428-3.192
Skat af årets resultat-391535670
Årets resultat1.342-1.893-2.522

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill144781
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.001833911
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.014880992
Grunde og bygninger294289358
Andre anlæg og driftsmidler683857908
Øvrige materielle anlægsaktiver1.2177070
Materielle anlægsaktiver i alt2.1941.8531.266
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver390380428
Finansielle anlægsaktiver i alt390380428
Anlægsaktiver i alt3.5983.1132.686
Varebeholdninger7.3296.7813.605
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.417846372
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2301671.182
Andre tilgodehavender1.5271.272707
Værdipapirer000
Likvide midler2.5381.3461.933
Omsætningsaktiver i alt14.21510.4987.917
Status balance17.81313.61010.603
Selskabskapital500500500
Overført resultat987-3551.538
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4871452.038
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.4871452.038
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.10000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker3.5743.7020
Selskabsskat000
Varekreditorer7.3607.5224.225
Anden gæld3.2912.2414.340
Kortfristet gæld i alt16.32613.4658.565
Passiver i alt17.81313.61010.603

ANDET

2023-092022-092021-09
Antal ansatte352926
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

iMusic A/S

CVR-nr 42194565

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 05.03.2021 (PDF)

Periode: 05.03.2021 - 30.09.2021

Kreditrapport

iMusic A/S

CVR-nr: 42194565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

iMusic A/S

CVR-nr: 42194565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger