Proff
Proff
Annonce
Annonce

IMERCO A/S

CVR-nr26572517
AdresseSmedeholm 16, 2730 Herlev

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.495.1631.509.2421.493.5111.353.8381.391.644
Vareforbrug983.938969.010975.054912.997928.013
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste671.269681.944658.944597.349602.054
Personaleomkostninger-304.872-295.225-293.682-290.350-298.432
Afskrivninger-171.033-141.022-171.287-188.061-180.757
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat35.320103.98553.488-41.096-63.098
Finansielle indtægter3.2111.6643.7312.7365.806
Finansielle udgifter-32.625-25.415-29.783-34.517-50.716
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto02264424241.162
Finansielle poster netto-29.414-23.525-25.610-31.357-43.748
Ordinært resultat6.00980.46027.878-72.453-106.846
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.00980.46027.878-72.453-106.846
Skat af årets resultat-856-17.112-6.19915.99922.768
Årets resultat5.15363.34821.679-56.454-84.078

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.086.9741.086.9741.086.9741.086.9741.086.974
Øvrige immaterielle anlægsaktiver58.68419.83927.34934.82342.388
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.145.6581.106.8131.114.3231.121.7971.129.362
Grunde og bygninger10.14512.61220.11728.77439.257
Andre anlæg og driftsmidler059.84756.51453.94054.607
Øvrige materielle anlægsaktiver478.220301.712324.585358.3620
Materielle anlægsaktiver i alt498.510374.171401.216441.076549.653
Kapitalandele59.21679.22078.99478.55278.128
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt59.21679.22078.99478.55278.128
Anlægsaktiver i alt1.713.2161.581.9141.617.7731.669.8281.788.744
Varebeholdninger436.474403.976375.386376.571377.712
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15.7670046.61950.460
Tilgodehavender hos nærtstående parter18.77857.12928.70432.73745.719
Andre tilgodehavender00031.0620
Værdipapirer00000
Likvide midler160.812126.447113.433141.435173.933
Omsætningsaktiver i alt637.174607.569540.074632.569662.507
Status balance2.350.3902.189.4832.157.8472.302.3972.451.251
Selskabskapital97.00097.00097.00097.00097.000
Overført resultat900.613910.501910.501888.822952.908
Udbytte063.348000
Øvrige reserver0000-333
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.002.6131.070.8491.007.501985.8221.049.575
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.002.6131.070.8491.007.501985.8221.049.575
Udskudt skat48.76250.73833.62647.16530.836
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00071.700101.700
Langfristet gæld til nærtstående parter30.00030.00060.00000
Anden langfristet gæld315.079218.666231.843246.694329.212
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt416.450299.404325.469365.559461.748
Kortfristet gæld til nærtstående parter20.46350.753000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker197.44109.764284.785263.662
Selskabsskat00000
Varekreditorer545.55900450.814456.851
Anden gæld159.00239.17132.04942.8110
Kortfristet gæld i alt922.465809.873815.552941.842929.803
Passiver i alt2.350.3902.189.4832.157.8472.302.3972.451.251

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-842838851-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IMERCO A/S

CVR-nr 26572517

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

IMERCO A/S

CVR-nr: 26572517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

IMERCO A/S

CVR-nr: 26572517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger