Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ide-Huse A/S

CVR-nr30921941CVRP-nr1013718861
AdresseØrnhøjvej 18, 6971 Spjald

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.57018.09019.61122.24920.938
Personaleomkostninger-17.158-16.490-16.108-16.754-17.226
Afskrivninger-1.221-1.332-1.220-926-706
Kapacitetsomkostninger000-1420
Primært resultat4.1902682.2834.4273.006
Finansielle indtægter11001674
Finansielle udgifter-388-511-322-671-840
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto212.78938640
Finansielle poster netto-3562.277-284-591-766
Ordinært resultat3.8342.5451.9993.8352.240
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.8342.5451.9993.8352.240
Skat af årets resultat-87425-457-853-499
Årets resultat2.9602.5701.5412.9821.741

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.2883.5203.7523.9844.216
Andre anlæg og driftsmidler4.0773.2513.8984.5662.837
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.3656.7717.6508.5507.053
Kapitalandele643.1674100
Langfristede tilgodehavender000018
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0018180
Finansielle anlægsaktiver i alt643.167591818
Anlægsaktiver i alt7.4299.9397.7098.5687.071
Varebeholdninger25.60219.47412.52519.46023.363
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.02419.57116.51617.61917.573
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.61132.3116.8213.3594.945
Andre tilgodehavender13530016260
Værdipapirer00000
Likvide midler3.983918.3847.5292.680
Omsætningsaktiver i alt45.35571.74844.40747.97348.561
Status balance52.78481.68752.11656.54155.632
Selskabskapital2.8002.8002.8002.8002.800
Overført resultat23.41520.22822.88522.84422.761
Udbytte2.5002.5001.5002.9001.600
Øvrige reserver02.727000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.71528.25527.18528.54427.161
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.71528.25527.18528.54427.161
Udskudt skat00000
Hensættelse6386507148041.138
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter4.2424.4114.5894.753986
Langfristet gæld til banker0000400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.8703.3773.9733.5351.209
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.1127.7898.5628.2882.595
Kortfristet gæld til nærtstående parter270000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000111
Kortfristet gæld til banker024.50501.15910.821
Selskabsskat886395471.012138
Varekreditorer4.4918.2264.2438.0238.647
Anden gæld9.91512.22210.8648.7105.020
Kortfristet gæld i alt15.31944.99315.65418.90524.737
Passiver i alt52.78481.68752.11656.54155.632

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3335363535
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ide-Huse A/S

CVR-nr 30921941

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ide-Huse A/S

CVR-nr: 30921941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ide-Huse A/S

CVR-nr: 30921941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger