Proff
Proff
Annonce

IB HANSEN & CO. ApS

CVR-nr28886853
AdresseK.P.Danøsvej 3, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0002036
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste335452649-495163
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-33-33-3300
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat302419616-495163
Finansielle indtægter00255
Finansielle udgifter-485-512-523-505-405
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9121.005969-475199
Finansielle poster netto427493448-974-201
Ordinært resultat7299121.064-994-237
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7299121.064-994-237
Skat af årets resultat4021-2111496
Årets resultat7699321.043-880-141

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0336700
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0336700
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.1514.2393.8062.8373.587
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.1514.2393.8062.8373.587
Anlægsaktiver i alt4.1514.2723.8732.8373.587
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser195312300
Tilgodehavender hos nærtstående parter71246454362302
Andre tilgodehavender3328256762647
Værdipapirer00000
Likvide midler8912521600
Omsætningsaktiver i alt8536711.137824950
Status balance5.0034.9435.0103.6614.537
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-1.635-2.404-3.337-4.380-3.500
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.510-2.279-3.212-4.255-3.375
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.510-2.279-3.212-4.255-3.375
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker4.8485.8537.8527.8527.852
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3990000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5.2475.8537.8527.8527.852
Kortfristet gæld til nærtstående parter1112611
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.0001.0000041
Selskabsskat171171000
Varekreditorer00000
Anden gæld951982446318
Kortfristet gæld i alt1.2661.3693706459
Passiver i alt5.0034.9435.0103.6614.537

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IB HANSEN & CO. ApS

CVR-nr 28886853

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

IB HANSEN & CO. ApS

CVR-nr: 28886853

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IB HANSEN & CO. ApS

CVR-nr: 28886853

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger