Proff
Proff

Hydria Elektronik ApS

CVR-nr78753315CVRP-nr1002560413
AdresseFølfodvej 36, 9310 Vodskov

Hydria Elektronik er et elektronikfima, der udvikler og producerer elektroniske styrings- og overvågningssystemer til industrien. Vore produkter bliver markedsført i adskillige lande verden over via forhandlere. I Danmark markedsfører vi selv uden mellemhandlere. Produktionen af vore produkter varetages af danske underleverandører. Produktpaletten er omfattende og retter sig primært mod maskinindustrien og den kemiske industri.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.0952.2301.7212.8872.636
Personaleomkostninger-703-975-910-935-959
Afskrivninger000-15-20
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3921.2558111.9371.658
Finansielle indtægter0290017
Finansielle udgifter-119-101-77-94-86
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-119-72-77-94-69
Ordinært resultat1.2731.1837341.8431.589
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2731.1837341.8431.589
Skat af årets resultat-281-260-162-406-350
Årets resultat9939225721.4371.239

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000015
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000015
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt000015
Varebeholdninger1.7101.6221.7211.9732.214
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6711.1421.4231.7081.698
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6673768275
Værdipapirer00000
Likvide midler4.4033.0113.3012.3163.748
Omsætningsaktiver i alt6.8505.8476.5226.0807.735
Status balance6.8505.8476.5226.0807.750
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat00000
Udbytte9939225721.4371.239
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1931.1227721.6371.439
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1931.1227721.6371.439
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.9743.7834.7193.3665.056
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat281256160407352
Varekreditorer246435335430692
Anden gæld0251536238211
Kortfristet gæld i alt5.6584.7255.7504.4426.311
Passiver i alt6.8505.8476.5226.0807.750

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte23333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hydria Elektronik ApS

CVR-nr 78753315

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hydria Elektronik ApS

CVR-nr: 78753315

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7021119

Kreditrapport

Hydria Elektronik ApS

CVR-nr: 78753315

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger