Proff
Proff
Annonce

Huset Med Det Grønne Træ ApS

CVR-nr39684098CVRP-nr1023749781
AdresseGammeltorv 20, 1457 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.4642.9772.7501.3392.076
Personaleomkostninger-3.389-2.518-2.093-1.790-1.932
Afskrivninger-76-97-97-94-93
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1361560-54451
Finansielle indtægter20000
Finansielle udgifter-20-34-16-5-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-18-34-16-5-8
Ordinært resultat-20327543-54943
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-20327543-54943
Skat af årets resultat1-76-120119-12
Årets resultat-19252423-43031

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill252316379442505
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt252316379442505
Grunde og bygninger4543526069
Andre anlæg og driftsmidler812376364
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt525589123133
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00070
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver219209204200195
Finansielle anlægsaktiver i alt219209204207195
Anlægsaktiver i alt524580672771833
Varebeholdninger8616213129
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16115916082
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender16212535419045
Værdipapirer00000
Likvide midler1.7872.2712.0324431.183
Omsætningsaktiver i alt2.2042.5832.4346751.342
Status balance2.7273.1633.1061.4462.175
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-12129-9-432-2
Udbytte122114000
Øvrige reserver1.3251.3251.3251.3251.325
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4851.6181.3669431.373
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4851.6181.3669431.373
Udskudt skat00000
Hensættelse5366830113
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2454033374022
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker140000
Selskabsskat48824026
Varekreditorer10418353735178
Anden gæld822804759429462
Kortfristet gæld i alt1.1901.4791.657503689
Passiver i alt2.7273.1633.1061.4462.175

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte86557
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Huset Med Det Grønne Træ ApS

CVR-nr 39684098

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Huset Med Det Grønne Træ ApS

CVR-nr: 39684098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Huset Med Det Grønne Træ ApS

CVR-nr: 39684098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger